Ανησυχία Επιτροπής Ανάπτυξης για παράταση ενιαίας ανάπτυξης Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας


Στις 19 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε Συνεδρία της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας για ανασκόπηση των εξελίξεων σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ζητήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο επιπρόσθετη, δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

 

 

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται για ένα τόσο ζωτικό έργο που θα βοηθήσει την οικονομία της Πόλης και της Επαρχίας Λάρνακας αλλά και της χώρας γενικότερα, τόσο κατά το στάδιο της υλοποίησης του, όσο και αργότερα με τη λειτουργία του. Η υλοποίηση του έργου της ενιαίας ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας αλλά κυρίως θα αναβαθμίσει το Εμπορικό και Τουριστικό Προϊόν της Λάρνακας. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ανάπτυξης ζητά από τους αρμόδιους φορείς που αξιολογούν την προσφορά αυτή, όπως λάβουν υπόψη το συνολικό οικονομικό όφελος που θα έχει για τον τόπο η επένδυση αυτή και όχι σε στενά λογιστικά πλαίσια.Κύριες Ειδήσεις


Translate »