Ανακοινώνονται τα νέα μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις


Τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας που καλπάζει τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο, επεξηγούν οι αρμόδιοι υπουργοί, καθώς στις οκτώ το βράδυ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τα δύο πακέτα μέτρων που ανακοινώθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χθεσινό διάγγελμα του τόνισε πως βιώνουμε κρίσιμες ώρες και αναμένεται να γίνουν ακόμη κρισιμότερες, ενώ απεύθυνε έκκληση προς όλους για επίδειξη ατομικής ευθύνης και τήρηση των μέτρων, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και οι ευπαθείς ομάδες.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε δυο πακέτα μέτρων, ένα παγκύπρια και ένα σε Λεμεσό και Πάφο, όπου τα κρούσματα έχουν χτυπήσει κόκκινο, και τα οποία θα ισχύουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πέντε σχέδια στήριξης.

 

Τα σχέδια συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες

Α. Στήριξη τουριστικής βιομηχανίας και επιχειρήσεων, εργαζομένων που συνδέονται με αυτή τη βιομηχανία

Για την στήριξη της Τουριστικής Βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και εργαζομένων που συνδέονται με την Τουριστική Βιομηχανία, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, καθώς και το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό και Τουριστικών Πρακτορείων.

Στήριξη 97% για ξενοδοχεία που θα παραμείνουν κλειστά

Τα δύο Σχέδια θα ισχύσουν για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021 και μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 97% του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων που θα αναστείλουν τις δραστηριότητες τους εντελώς.

Στήριξη μέχρι 90% του προσωπικού ξενοδοχείων που θα παραμείνουν ανοιχτά

Επιπλέον, ως σημαντικό κίνητρο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 90% του προσωπικού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ως επίσης και σε 65% των άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με τον Τουριστικό τομέα, ποσοστό που μπορεί να φθάσει και το 100% του συνόλου του προσωπικού για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις εργαζόμενους.

Ειδικότερα για τα Τουριστικά Πρακτορεία, η στήριξη επεκτείνεται μέχρι και στο 80% του συνόλου του προσωπικού ή στο 100% για μικρές επιχειρήσεις με μέχρι τρεις εργαζόμενους.

Β.  Στήριξη Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή ή συνδεόμενες με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή

Για την Στήριξη των Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση τα Διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας καθώς και των Επιχειρήσεων που οι δραστηριότητες και κύκλος εργασιών τους αποδεδειγμένα συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, θα υλοποιηθούν δύο επιπρόσθετα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 ανάλογα με την περίοδο ισχύος των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Στα υπό αναφορά Ειδικά Σχέδια θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα Διατάγματα πλήρους αναστολής εργασιών, ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα και θα παρέχεται στήριξη σε 97% ως και 100% των εργαζομένων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Στα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια θα μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν και επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους αναστολής των εργασιών τους.

Γ. Στήριξη Επιχειρήσεων/Εργαζομένων Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εργαζόμενους σε φωτογραφεία, παιδοκομικούς σταθμούς, αίθουσες δεξιώσεων και άλλες επηρεαζόμενες οικονομικές δραστηριότητες, επεκτείνεται η λειτουργία του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, βάσει του οποίου μπορεί να παρέχεται στήριξη στο 50% των εργαζομένων υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί πέραν του 40%.

 

Στήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Με βάση την πολιτική της Κυβέρνησης για επιπρόσθετη στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων, σε όλα τα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια, έχουν περιληφθεί πρόνοιες για επιδότηση του 100% των εργαζομένων για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 3 εργαζόμενους ενώ ιδιαίτερα για τα Σχέδια για επιχειρήσεις σε Πλήρη Αναστολή Εργασιών ή τις συνδεόμενες με αυτές επιχειρήσεις, επιδοτείται το 100% του προσωπικού για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 9 εργαζόμενους.

 

Στήριξη Ανέργων – Επέκταση Ανεργιακού

Επεκτείνεται επίσης για ακόμη δύο μήνες η καταβολή του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στους ανέργους που έχουν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα. Αφορά δηλαδή πρόσωπα τα οποία λάμβαναν το κανονικό τους ανεργιακό για το πλήρες διάστημα των 6 μηνών και από τον περασμένο Απρίλιο έχει επεκταθεί η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού και πέραν των 6 μηνών, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020.

Στήριξη Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων

Αποφασίστηκε επιπλέον η συνέχιση της στήριξης σε ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων που επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία, όπως για παράδειγμα φωτογράφοι, οδηγοί ταξί, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και άλλες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που να υπερβαίνει το 40%. Η στήριξη που παρέχεται αντιστοιχεί σε 60% των δηλωμένων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισοδημάτων τους, με ελάχιστο ποσό τα €300 και μέγιστο τα €900 για περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

 

Επίδομα ασθενείας σε ευπαθείς ομάδες

Όσον αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και με βάση σύσταση του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να παραμείνουν σπίτι και να εργαστούν από εκεί, σε περίπτωση που η φύση της δουλειάς τους δεν τους επιτρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις της τηλεργασίας (πχ πωλήτρια καταστήματος), τότε σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει επίδομα ασθενείας, για όσο διάστημα απαιτηθεί βάσει των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

 

 

 

Πετρίδης: Τα μέτρα στήριξης:

Το πρώτο είναι το σχέδιο στήριξης εργαζομένων.

Το δεύτερο είναι το σχέδιο επιδότησης επιχειρήσεων που τελούν υπό πλήρη αναστολή. Αφορά επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα σχέδια. Για την καταβολή της εφάπαξ χορηγίας δεν θα χρειάζεται αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμμετείχαν στα προηγούμενα σχέδια. Το ύψος της επιδότησης μέχρι εννέα άτομα είναι δέκα χιλιάδες ευρώ. Πέραν των 10 ατόμων είναι 15 χιλιάδες ευρώ.

Το τρίτο σχέδιο αφορά επιχειρήσεις που είχαν μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 80%. Ο στόχος είναι η επιχορήγηση ενοικίων και άλλων λειτουργικών εξόδων. Για αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις μέχρι ένα άτομο είναι 500 ευρώ. Για δύο μέχρι πέντε άτομα είναι 1250 ευρώ. Για αυτοτελώς εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις μέχρι εννέα άτομα 1750 ευρώ, μέχρι 15 άτομα 2500 ευρώ και πέραν των 51 ατόμων είναι 3000 ευρώ.

Η χορηγούσα αρχή όλων των σχεδίων είναι το υπουργείο Εργασίας. Νοείται ότι μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί μόνο από ένα από τα δύο σχέδια.

Το τέταρτο που εξαγγέλλεται σήμερα είναι η εξάμηνη παράταση επιδότησης επιτοκίων για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021. Το πέμπτο είναι η εξάμηνη παράταση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021. Σε αυτό δύναται να χρηματοδοτηθούν και νέα στεγαστικά δάνεια.

Για τα δύο τελευταία σχέδια ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Υπ. Εργασίας: Η Κυβέρνηση προστατεύει με σχέδια τις θέσιες εργασίας με στρήιξη των ανέργων που εξαντλήθηκαν τους 6 μήνες που έπαιρναν ανεργιακό.

 

Υπ. Εργασίας: Θέλω να διαβεβαιώσω τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες, πως με τα πρόσθετα μέτρα, η στήριξη θα συνεχιστεί και ακριβώς τα σχέδια που εξαγγέλθηκαν έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να καλύψουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Όσες επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε αναστολή μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα σχέδια της πλήρους αναστολής και θα παίρνουν το 60%.

 

Υπ. Εργασίας: Όσες επιχειρήσεις από απόψε θα βρίσκονται σε αναστολή μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα σχέδια πλήρους αναστολής και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν το 60% του μισθού τους. Για επιχειρήσεις μέχρι εννέα πρόσωπα το 100% και για επιχειρήσεις πέραν των 15% για το 97% του προσωπικού τους.

 

Υπ. Εργασίας: Όσες επιχειρήσεις θα είναι σε αναστολή εργασιών και έχουν μείωση πέραν του 80% θα εξομοιώνονται με επιχειρήσεις που είναι σε πλήρη αναστολή και μέχρι εννέα εργαζόμενους τον 100% και περισσότερο από εννέα στο 97% θα επιχορηγούνται με επιδότηση του μισθολογικού κόστους.

 

Υπ. Εργασίας: Είναι αυτονόητο ότι με τα νέα μέτρα, είναι λογικό ότι ο αριθμός των εργοδοτών που θα ενταχθούν θα αυξηθεί. Υπολογίσουμε ότι πέραν των 150 εκ. που έχουν ήδη υπολογιστεί, θα χρειαστεί ένα επιπρόσθετο κόστος των 30 εκ. Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα οι δαπάνες θα υπερβούν τα 700 εκ., χωρίς να υπολογίζονται τα σχέδια που έχουν αναφερθεί από τον ΥΠΟΙΚ.

 

Υπ. Εργασίας: Όλα τα σχέδια έχουν ληφθεί μετά από επιδημιολογικό διάλογο. Η Κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους εργαζομένους και σε όποιο το είχε ανάγκη.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »