Άνοδος στην Κύπρο στον κατασκευαστικό κλάδο, πτώση στην Ευρώπη


Mείωση της τάξης του 0,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,2% στην ΕΕ28 παρατηρήθηκε στον κατασκευαστικό τομέα από τον Μάιο του 2017, μέχρι τον Ιούνιο.

Το Μάιο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ28. Τον Ιούνιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 3,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο, σε τριμηνιαία βάση, οι κατασκευές αυξήθηκαν κατά 9,7% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2017 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2016 και κατά 36,7% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016.

Σε μηνιαία βάση, η μείωση κατά 0,5% της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο του 2017, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017, οφείλεται στην πτώση των δημοσίων έργων κατά 0,5% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 0,4%.

Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,2% οφείλεται στην πτώση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,3%, ενώ τα δημόσια έργα αυξήθηκαν 0,2%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών στη Γερμανία (-1,0%), το Βέλγιο και τη Γαλλία (και -0,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,2%). (+ 12,1%), Ισπανία και Σλοβακία (+ 2,2%) και Πολωνία (+ 2,1%).

Σε ετήσια βάση, η αύξηση κατά 3,4% στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 3,9% και στα δημόσια έργα κατά 1,2%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 3,6% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 4,0% και στα δημόσια έργα 2,9%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+ 27,2%), Σλοβενία ​​(+ 21,2%), Σουηδία (+ 17,3%) και Πολωνία (+ 13,4%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στη Ρουμανία (-6,3%) και στη Σλοβακία (-0,5%).Κύριες Ειδήσεις

Translate »