Άδειες μόνιμης διαμονής αντί «χρυσά» διαβατήρια


Πηγή: philenews.com

Καθώς το πρόγραμμα-κράκτης για την προσέλκυση αγοραστών ακινήτων και άλλων επενδυτών έναντι πολιτογράφησής τους ως Κυπρίων-Ευρωπαίων πολιτών έχει τερματιστεί από τον περασμένο Νοέμβριο (εκκρεμεί η εξέταση περίπου 1400 αιτήσεων), οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης στρέφονται πλέον στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής, μέσω επενδύσεων αποκλειστικά στον τομέα των ακινήτων.

Και προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα προσδοκώμενα οφέλη από την εξασφάλιση αδειών μόνιμης διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, σε αντιστάθμισμα των απωλειών από τον τερματισμό των πολιτογραφήσεων, ζητούν από το κράτος τροποποίηση – χαλάρωση του προγράμματος, κατά τρόπο που έρχονται αναπόφευκτα στο μυαλό οι αλλεπάλληλες χαλαρώσεις που έγιναν στα οικονομικά κριτήρια του αλήστου μνήμης Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Με κοινή τους χθεσινή ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών γνωστοποίησαν ότι απέστειλαν επιστολή στους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών, με την οποία ζητούν τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Μόνιμης Παραμονής στην Κύπρο (PRP), προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων από αλλοδαπούς που θα προβούν σε αγορές ακινήτων συγκεκριμένης αξίας. Σύμφωνα με τους δύο συνδέσμους, τα μέλη των οποίων περιλαμβάνονται στους επιχειρηματίες με το μεγαλύτερο όφελος από την εφαρμογή του ΚΕΠ, ιδιαίτερα από το 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, οι εισηγήσεις τους αφορούν αλλαγές που θα βελτιώσουν την ταχύτητα, την ευκολία, την προσβασιμότητα και την ελκυστικότητα των προνοιών του PRP.

Δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η ανταπόκριση των δύο υπουργών και ευρύτερα της κυβέρνησης. Κυβερνητικά στελέχη είχαν δηλώσει πρόσφατα ότι δεν προτίθενται να ασχοληθούν σε αυτή τη φάση με την εκπόνηση νέου επενδυτικού προγράμματος, νοουμένου ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει, που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κύπρου, για το ΚΕΠ. Ωστόσο, το Πρόγραμμα Μόνιμης Παραμονής είναι ήδη σε ισχύ, έστω στη σκιά, για χρόνια, του ΚΕΠ. Στην περίπτωση, πάντως, του Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής, οι όποιες χαλαρώσεις συναινέσει η κυβέρνηση να γίνουν θα πρέπει, σε αντίθεση με πολλές χαλαρώσεις που έγιναν στο ΚΕΠ, να περάσουν και από την Βουλή.

 

 

Οι χαλαρώσεις που ζητούνται

Οι δύο φορείς εισηγούνται να εξεταστούν οι αιτίες που προκαλούν τις καθυστερήσεις που, κατά τους ίδιους, παρατηρούνται στην εξέταση και έγκριση αιτήσεων. Επιπλέον, εισηγούνται τη δημιουργία βιομετρικών σταθμών για ενδιαφερόμενους επενδυτές (διεκδικητές της άδειας μόνιμης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία) σε πρεσβείες και προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κίνα, το Βιετνάμ, τα ΗΑΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Ιορδανία και η Νότιος Αφρική. Αυτοί οι σταθμοί, αναφέρουν οι εισηγητές, θα βοηθούσε στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αιτητή στην Κύπρο. Επιπλέον, ζητείται η κατάργηση όρου στο υφιστάμενο πρόγραμμα, που απαιτεί την επίσκεψη των κατόχων άδειας μόνιμης παραμονής στην Κύπρο κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά, αναφέρεται στην επιστολή, προτείνεται η διατήρηση της απαίτησης μόνο για τους κύριους αιτητές και όχι για όλα τα μέλη της οικογένειας στα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια παραμονής.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις πιθανό να οδηγήσουν σε φαινόμενα ανάλογα εκείνων που ζήσαμε με το ΚΕΠ, δηλαδή αλλοδαποί να εξασφαλίζουν την άδεια μόνιμης παραμονής (η οποία δεν ανανεώνεται, συνεπώς δεν ανακαλείται, εκτός αν συντρέχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις) χωρίς να έχουν επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο και χωρίς να έχουν πρόθεση να κατοικήσουν στην Κύπρο. Η άδεια μόνιμης παραμονής θεωρείται ότι είναι ελκυστική για πολίτες τρίτων χωρών κυρίως για φορολογικά ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου.

 

 

Τα οικονομικά κριτήρια

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών ζητούν όπως, στο ετήσιο εισόδημα του αιτητή, όπως αυτό αξιολογείται για τους σκοπούς των εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμματος, να προσμετράται και το ετήσιο εισόδημα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (σύζυγος, εξαρτώμενοι γονείς), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για παροχή άδειας διαμονής σε αυτούς. Νοείται, αναφέρεται στην επιστολή, ότι το δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα μπορεί να επαληθευτεί μέσω της προσκόμισης επαρκών αποδεικτικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων χαλαρώσεων για παραχώρηση αδειών μόνιμης διαμονής, οι δύο σύνδεσμοι εισηγούνται και την κατάργηση της απαίτησης του προγράμματος για δέσμευση του ποσού των €30,000 σε κυπριακό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του αιτητή. Αναφέρουν δε, ότι σε περίπτωση που η κατάργηση της πιο πάνω απαίτησης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, το προβλεπόμενο ποσό να κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αιτητή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ειδικό ταμείο του κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό θα επιστρέφεται αμέσως μετά τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου των 3 ετών.

Σε άλλο σημείο, καλείται η κυβέρνηση να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Shenghen, αφού, όπως σημειώνεται, «το γεγονός ότι η Κύπρος είναι εκτός Shenghen αποτελεί ουσιαστικό και πολύ σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές χώρες».

Ζητείται επίσης όπως παρέχεται στους εγκεκριμένους αιτητές το δικαίωμα εργασίας στην Κύπρο (δεν το έχουν επί του παρόντος), καθώς επίσης και η δυνατότητα άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. «Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι ανταγωνιστικών προγραμμάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες παρέχουν στους δικαιούχους του προγράμματος τα πιο πάνω δικαιώματα», αναφέρεται.

Προτείνεται επίσης η αύξηση του ορίου ηλικίας των εξαρτώμενων ατόμων από τα 25 στα 28 έτη, που θα προσφέρει, σημειώνεται στην επιστολή, επιπλέον ελκυστικότητα στο πρόγραμμα.

 

 

Τα υφιστάμενα κριτήρια και επιλογές για άδεια μόνιμης διαμονής

Το Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής μέσω επενδύσεων, για αλλοδαπούς από τρίτες χώρες που δεν κατοικούν στην Κύπρο ή κατοικούν για περίοδο μικρότερη των πέντε χρόνων, προβλέπει μία Ταχεία Διαδικασία (Κανονισμός 6[2]), η οποία υπό προϋποθέσεις είναι δυνατό να ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες.

Απαιτείται αγορά καινούργιας κατοικίας (πρώτη πώληση) στην Κύπρο, αξίας τουλάχιστον €300.000, πλέον το Φ.Π.Α. Ποσό τουλάχιστον €200.000 θα πρέπει να καταβληθεί κατά την αγορά της κατοικίας. Απαιτείται επίσης κατάθεση σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Κύπρου ποσού ύψους τουλάχιστον €30.000 (προερχόμενου από το εξωτερικό), το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Ο αιτητής θα πρέπει επίσης να αποδείξει ότι έχει ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000, που προέρχεται από το εξωτερικό (πλέον €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του που περιλαμβάνεται στην αίτηση και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα του αιτητή ή/και της/του συζύγου). Ο αιτητής δεν έχει δικαίωμα εργασίας στην Κύπρο, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να αποδείξει ο αίτητής ότι έχει τα έσοδα (από το εξωτερικό) για να διασφαλίσει τη διαμονή του ιδίου και των εξαρτωμένων του στην Κύπρο. Απαιτείται και λευκό ποινικό μητρώο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μιας δεύτερης επιλογής (Κατηγορία Στ), η οποία είναι πιο χρονοβόρα αλλά προβλέπει αγορά ακινήτου μικρότερης αξίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται η αγορά ή ενοικίαση κατοικίας ή διαμερίσματος στην Κύπρο, χωρίς όριο στην αξία/κόστος. Απαιτείται ετήσιο εισόδημα του αιτητή, ύψους τουλάχιστον €10.000, που να προέρχεται από νόμιμες πηγές εκτός Κύπρου (πλέον €5.000 για κάθε εξαρτώμενο). Ούτε με αυτή την πτυχή του προγράμματος επιτρέπεται η εργασία στην Κύπρο, κάτι που όπως προαναφέραμε οι δύο σύνδεσμοι ζητούν να καταργηθεί. Απαιτείται λευκό ποινικό μητρώο.Κύριες Ειδήσεις

Translate »